Bedre produktudvikling via personlig indlevelse

Oplev din slutbrugers behov

AudioMove.org er et digitalt produktudviklingsværktøj, der styrker produktudviklingen via personlig indlevelse i produktets slutbruger. Værktøjet sørger for, at produktudvikleren kommer helt ind i hovedet, kroppen og følelseslivet på slutbrugeren. Derved opnås en større forståelse for slutbrugerens behov og ønsker i forhold til produktet.

Værktøjet giver produktudviklere mulighed for at blive hovedperson i slutbrugerens hverdag og lære slutbrugerens subjektive behov at kende, som traditionelle objektive brugerundersøgelser og tekniske rapporter ikke kan.

Et empatisk formidlingsredskab

AudioMove er et unikt teaterkoncept bestående af et lyddrama, der lader opleveren leve sig ind i hovedpersonens oplevelsesunivers – via høretelefoner, mobilteknologi og interaktive elementer.

AudioMove har udviklet sig fra rene teaterprojekter over nye former for turistoplevelser og undervisningsforløb – til nu også at være et teater-teknologisk erhvervsredskab til empatisk, brugerdreven produktudvikling, der søger for at slutbrugerens behov er i fokus under udviklingen.

AudioMove.org er empatisk brugerdreven produktudvikling
Mere om Audiomove

Om AudioMove

AudioMove.org er et empatisk produktudviklingsværktøj, der kan berige produktudvikleres viden om produktets slutbruger.

Innovativ produktudvikling

Teater Katapult, Alexandra Instituttet og Go’Proces vil med projektet “AudioMove.org – empatisk brugerdrevet produktudvikling” udvikle et produkt, der kombinerer KMDs hardcore businessinteresser med lydteater og følelser gennem en videreudvikling af konceptet AudioMove.

AudioMove er interaktivt lydteater med en seriøs dimension. Konceptet er interaktivt, fordi man interagerer med virkeligheden og har mulighed for at påvirke handlingen via interaktive valgmuligheder. Den seriøse dimension består i, at det på overfladen ligner underholdning, men det egentlige formål med AudioMove er at påvirke folk, så de ændrer adfærd, holdninger eller vaner.

Udviklernes forståelse for brugerens ønsker er alfa og omega for udvikling af it-løsninger, og med AudioMove.org kan vi måske undgå en masse justeringer sent i udviklingsforløbet, som ofte fordyrer projektet.

- Peder Sylvestersen, udviklingschef ved KMD.

Projektets målsætning

Målsætningen med projektet er at honorere behovet for at skabe noget helt nyt, der gør det muligt for KMD’s systemfolk, programmører m.fl. at:

1

Forstå slutbrugerne bedre og derigennem skabe bedre løsninger til kunderne. Det vil styrke KMD’s konkurrencemuligheder på et globalt marked. Med AudioMove kommer KMD’s systemudvikler, der normalt er begrænset af teknologi, helt ud af kontekst. Det motiverer og skaber en dybere indsigt for bedre løsninger.

2

Være i processen i stedet for – som nu – kun at tegne den. KMD får derved en empatisk indsigt i den proces, som virksomheden lever af. KMD’s forhold til slutbrugeren er pt. meget transaktionsbaseret, men der er mennesker bag Cpr-nr. Det er liv, der skal tages i betragtning.

 

Cases

KMD

 

At udvikle it-systemer til varme hænder

KMD stod overfor en ny udfordring; at udvikle et it-system, der skulle passe ind i SFOers dagligdag. At udvikle it-systemer til såkaldte varme hænder, mennesker placeret decentralt i kommunerne, er ikke KMDs spidskompetence. Derfor fik de hjælp til at lære deres nye slutbrugere at kende på en ny og empatisk vis via AudioMove.org.

I KMD er vi hele tiden meget opmærksomme på at tænke nyt og udvikle løsninger, som brugerne bliver glade for. Med AudioMove-projektet så vi en mulighed for at parre målet om hele tiden at lave bedre systemer med en forventning om også at effektivisere udviklingsprocessen.

- Peder Sylvestersen, Udviklingschef

AudioMove.org gav KMD mulighed for at få et unikt indblik i slutbrugerens hverdag og få værdifuld information om slutbrugerens behov og ønsker til det endelige produkt. Fordi slutbrugerens ønsker og behov blev en del af udviklingsprocessen på et tidligt stadie, var resultatet en mere effektiv udviklingsproces og et produkt, som i høj grad lever op til slutbrugerens forventninger.

Til projketet med KMD skabte Teater Katapult et lydrama, baseret på research af slutbrugens følelser, der udspiller sig i en SFO Det er derigennem, at systemudvikleren får et unikt indblik i slutbrugerens hverdag og det hele menneskes følelser. Dramaet foregår på en helt almindeliig dag i en helt almindelig SFO, og kan opleves gennem fire forskellige personers øjne: en SFO-leder, en pædagog, en forælder og et barn.

AudioMove.org fungerer således som et subjektivt add-on til de objektive data om slutbrugeren, KMD allerede er i besiddelse af. I dramaet præsenteres systemudvilkeren for forskellige kommunikative problemstillinger, der kan opstå i løbet af dagen i en SFO. Gennem forløbet skal man både lytte og bevæge sig rundt i SFO’en, som handlingen skrider frem. Det er ligeledes muligt at opleve modpartens tanker i en konfliktsituation for at understrege, at en situation kan opleves forskelligt. Når systemudvikleren har gennemgået dramaet, har han fået en lagt mere empatisk forståelse og viden, der kan udnyttes i det videre udviklingsforløb.

Lyt til en bid af dramaet

Dette er bare ét scenarie for hvordan KMD  kan få gavn af AudioMove.org. Værktøjet kan også bruges til at undersøge, hvordan et produkt vil fungere ude i den virkelige verden. På den måde kan KMD  få konkretiseret hvilke problemstillinger, deres produkt skal kunne håndtere. Samtidig får slutbrugeren mulighed for at komme med feedback til produktet inden det er (færdig)udviklet. Det betyder, at man kan eliminere den omkostning, det vil være at skulle lave ændringer i slutfasen af produktets udvikling.  

 

 

 

Presserum

Pressematerialet er på vej…

Her kan du downloade pressefotos. Fotografen Poul Iversen skal krediteres ved anvendelse:

Hent pressefoto 1

Hent pressefoto 2

Kontakt AudioMove

Parterne bag AudioMove.org vil meget gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i projektet eller ønsker at afprøve fordelene ved AudioMove.org i din virksomhed.

Send os en mail